Prywatne przedszkole Wilanów

Prywatne przedszkole Wilanów – monitorowanie postępów dziecka 

Karty raportów to sposób, aby zobaczyć, jak Twoje maleństwo robi postępy i czy zmaga się z jakimiś aspektami programu przedszkolnego. Jeśli mają trudności, możesz porozmawiać z ich nauczycielem o tym, jak im pomóc. Masz możliwość spotkania się z nauczycielem po wysłaniu pierwszego świadectwa. To dobra okazja, aby zapytać, czy Twoje dziecko uważa na lekcjach, czy rozumie polecenia lub czy ma problemy z niektórymi czynnościami. Możesz także zadawać pytania, jeśli niepokoi Cię określone zachowanie lub ocena.

Jak będę śledzić postępy mojego dziecka?

W trakcie roku przedszkolnego nauczyciele mogą na wiele sposobów dzielić się z Tobą informacjami o postępach Twojego dziecka. Nauczyciele mogą:

  • rozmawiać z Tobą nieformalnie w godzinach przywozu i odbioru
  • mieć książeczki do komunikacji ze zdjęciami i informacjami o zainteresowaniach dziecka
  • użyj zdjęć, aby pokazać zajęcia edukacyjne, w których uczestniczy Twoje dziecko
  • zaprosić Cię na oficjalne rozmowy na temat Twojego dziecka w ciągu roku.

Pod koniec roku przedszkolnego otrzymasz podsumowanie postępów w nauce i rozwoju Twojego dziecka w ciągu roku przedszkolnego w formie oświadczenia przejściowego. Oświadczenia dotyczące przejścia zawierają sugestie, które będą wspierać kontynuację nauki każdego dziecka, gdy rozpocznie ono naukę w szkole.

Nauczyciele przedszkolni opracowują deklarację przejścia pod koniec pierwszego roku, a rodzice, opiekunowie i dzieci dzielą się swoimi przemyśleniami na temat rozpoczęcia nauki w szkole. Kiedy oświadczenie o zmianie jest udostępniane nowej szkole dziecka, zawarte w nim cenne informacje o mocnych stronach i zainteresowaniach każdego dziecka są pomocne dla nauczycieli przygotowujących się do przyjęcia każdego dziecka i planowania ich ciągłej nauki i rozwoju.

W jaki sposób mogę wspierać dziecko?

Nauczyciele zachęcają do odgrywania aktywnej roli w edukacji dziecka, od wolontariatu w komitetach decyzyjnych i zbierania funduszy po uczestnictwo w sesjach informacyjnych lub formalnych spotkaniach rodziców. Zapytaj pracowników do Twojej dyspozycji, jak możesz się zaangażować. Możesz zaoferować swoje umiejętności i wiedzę, swój czas i energię lub zainteresowanie dzieckiem oraz tym, czego się uczy i czego doświadcza.

Rodzice i opiekunowie mogą udostępnić oświadczenie o przejściu do nowej szkoły ich dziecka lub mogą wyrazić zgodę na przekazanie go do szkoły przez nauczyciela przedszkola, kiedy podpisują formularz zgody rodzica/opiekuna na oświadczenie o przejściu.