Notariusz Katowice cennik

Notariusz Katowice cennik – procedury związane z dokumentami 

Jeśli wszystkie te procedury są przestrzegane prawidłowo i dany notariusz nie wykryje żadnych rozbieżności, urzędnik może następnie ostemplować dokument w celu zweryfikowania jego autentyczności. Zwykle oznacza to koniec procesu podpisywania, ponieważ pieczęć na dokumencie od notariusza wskazuje na zgodę wszystkich stron na podpisanie formularzy.

Dlaczego warto zatrudnić notariusza?

Zatrudnienie mobilnego notariusza ułatwia zawieranie umów. Zadaniem notariuszy jest upewnienie się, że podpisy na dokumentach prawnych są autentyczne, chroniąc Twoją firmę przed wszelkimi konsekwencjami prawnymi. Notariusz odpowiada jedynie za autentyczność podpisów na dokumentach, a nie za treść dokumentu prawnego. Nie mogą ani pomóc w przygotowaniu dokumentów prawnych, ani nie mogą przygotować dla Ciebie dokumentów prawnych, ponieważ jest to praca dla Twojego adwokata. Notariusze powinni być obecni przy podpisywaniu dokumentów tylko po to, aby upewnić się, że osoba podpisująca dokument jest w rzeczywistości tą samą osobą, której nazwisko widnieje na umowie. Dowiedz się więcej: http://www.notariusz-ligota.pl/oplaty-i-bezplatne-porady.html.

Zapobieganie oszustwom

Oszukańczym działaniom można łatwo zapobiec, jeśli w momencie podpisywania dokumentów obecny jest notariusz. Dzieje się tak dlatego, że notariusz nie tylko poprosi podpisujących o udowodnienie tożsamości, ale także upewni się, że podpisywane dokumenty są również oryginalne. Podpis na kserokopii nie może być poświadczony notarialnie. Notariusze zapewnią również, że osoba podpisująca dokumenty nie robi tego pod groźbą lub z własnej woli.

Notariusze nie mogą nadzorować podpisu dokumentu, w którym mogą mieć interes. Notariusz ma być stroną bezstronną i neutralną, przy czym słowo „bezstronny” jest tutaj kluczowe. Zwiększa zaufanie obu stron, ponieważ zapewnia, że ich dokumentami zajmuje się trzecia, neutralna strona, która będzie nadzorować cały proces bez żadnych uprzedzeń. Notariusz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za błąd w sztuce, jeśli wykazuje skłonność lub faworyzuje którąkolwiek ze stron. Jeśli jesteś właścicielem jednej z tych firm, w których codziennie zawierasz ważne umowy, być może opłacalne jest zatrudnienie notariusza wśród swoich pracowników. Jednak dla osób fizycznych najbardziej wykonalną i praktyczną opcją będzie powołanie mobilnej usługi notarialnej.