Najpopularniejsze gazy gaśnicze

Ostatnie lata przyniosły znaczący postęp w dziedzinie ochrony przed ogniem. Jednym z najnowocześniejszych rozwiązań, które znalazły zastosowanie, są gazy przeznaczone do gaszenia pożarów. Te innowacyjne substancje stały się popularne w serwerowniach, centrach danych, a także w przemyśle, gdzie zapewnienie skutecznego i bezpiecznego systemu gaśniczego jest kluczowe. Dzięki swoim unikalnym właściwościom, gazy gaśnicze zapewniają szybkie i skuteczne gaszenie pożarów, jednocześnie minimalizując szkody dla środowiska i mienia.

Gazy gaśnicze i ich popularność.

Wykorzystywane w systemach ppoż. gazy gaśnicze posiadają kilka unikalnych właściwości, które sprawiają, że są one tak popularne w serwerowniach. Po pierwsze są one substancjami bezbarwnymi, bezwonnymi i nieszkodliwymi dla środowiska naturalnego.

Po drugie, gazy gaśnicze są wysoce skuteczne. Dzięki swoim fizycznym właściwościom szybko rozprzestrzeniają się po całym pomieszczeniu, w którym wybuchł pożar. Dzięki temu można zminimalizować przedział czasowy, od momentu wykrycia pożaru, aż do użycia systemów gaśniczych, a tym samym zwiększyć szanse na jego ugaszenie.

Po trzecie, gazy gaśnicze są bezpieczne dla ludzi, co jest szczególnie ważne w serwerowniach i centrach danych, gdzie przebywa wiele osób.

Gazy gaśnicze i Novec 1230.

Novec 1230 to jeden z rodzajów gazów gaśniczych, który cieszy się coraz większą popularnością jako substancja gaśnicza w różnego rodzaju obiektach, w tym w serwerowniach. Jest to syntetyczny gaz, który nie jest szkodliwy dla ludzi.

Gaz Novec 1230 działa na zasadzie redukcji stężenia tlenu w powietrzu, co powoduje zahamowanie reakcji chemicznych, jakie zachodzą w czasie pożaru.

Warto również wspomnieć, że Novec 1230 posiada bardzo niski wskaźnik potencjału globalnego ocieplenia (GWP), dlatego nie tylko Novec 1230, ale też inne gazy gaśnicze są tak chętnie stosowane.

Gazy gaśnicze i FM 200.

Nowoczesne gazy przeciwpożarowe to także FM 200. To jedna z substancji gaśniczych wykorzystywanych w celu zabezpieczenia serwerowni i centrów danych. Jest to syntetyczny gaz, który charakteryzuje się szybkim działaniem i wysoką skutecznością w gaszeniu pożarów.

FM200 działa na zasadzie chemicznego procesu, w którym reaguje z substancjami w powietrzu, neutralizując je i zapobiegając dalszemu rozwojowi pożaru. W wyniku reakcji powstaje para wodna, dzięki czemu pożar jest gaszony bez użycia wody, która mogłaby spowodować dodatkowe szkody w obiekcie. Gaz ten nie pozostawia po sobie resztek ani osadów.

FM200 jest również bezpieczny dla ludzi, nie będąc toksycznym ani szkodliwym dla naszego organizmu.