Marketing w świecie informacji turystycznej

Marketing w aspekcie integracji turystycznej podnosi efektywność dotarcia do klientów.

Marketing bezpośredni a wpływ na integrację systemów informacji turystycznej

Integracja systemów informacji turystycznej na poziomie narodowym oraz lokalnym i elektronicznego z tradycyjnym podniesie efektywność dotarcia z informacją do turystów oraz potencjalnych turystów. Ma na to ogromny wpływ marketing bezpośredni. Odbywa się to na każdym etapie podróży. Rozpoczynając od planowania przez przygotowanie i realizację do dzielenia się wrażeniami po powrocie.

Głównym projektem w ramach integracji systemu informacji turystycznej jest stworzenie Repozytorium Informacji Turystycznej (RIT). To baza danych zawierającej ogólnopolską informację turystyczną oraz systemu zarządzania tą bazą. Umożliwi to w przyszłości sprawniejsze administrowanie, utrzymanie i elastyczność w jej rozwijaniu. Zatem marketing bezpośredni przynosi wiele wymiernych efektów.

Sprawny marketing a zarządzanie

RIT ma zapewnić zarządzanie procesem zbierania oraz aktualizacji bazy danych informacji turystycznej. Jest ona oparta na regionalnych oraz lokalnych organizacjach turystycznych. Sprawny marketing wskazuje także na inne podmioty działające w branży turystycznej.

Ma także umożliwić zarządzanie dystrybucją tej informacji w różnych kanałach dla różnych grup odbiorców. W ramach projektu zostanie zbudowany system interfejsów, gdzie pomocny stanie się sprawny marketing. Jest to platforma integracyjna umożliwiająca integrację regionalnych systemów zewnętrznych, podmiotów współpracujących z Polską Organizacją Turystyczną. Zwłaszcza regionalnych organizacji turystycznych.

Kolejnym projektem w ramach tego zadania jest stworzenie oraz utrzymanie aplikacji dla informatorów turystycznych. Będzie ona dostępna dla pracowników centrów oraz punktów informacji turystycznej i Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej.

Tego typu aplikacja może zapewnić dostęp do RIT, bazy danych obejmującej obiekty noclegowe, atrakcje turystyczne i różnego rodzaju imprezy. Dostęp do jednej bazy pozwoli na skrócenie czasu obsługi turystów oraz podniesienie jej jakości.

Marketing sieciowy a nowoczesne metody komunikacji

Ważnym projektem będzie również stworzenie oraz utrzymanie tak zwanego Contact Center. Będzie to rozwiązanie pozwalające na szybki kontakt turystów z siecią punktów informacji turystycznej. Wzmocnioną przez call center, wykorzystujący jeden, ogólnopolski numer telefoniczny i nowoczesne metody komunikacji jak e-mail czy komunikatory. Częścią Contact Center będzie telefon bezpieczeństwa, służący pomocą turystom zagranicznym w nagłych wypadkach.

Bez względu na intensywny rozwój technologii komputerowych na całym świecie oraz gadżetów, można śmiało powiedzieć, iż ta branża rozwoju w zakresie turystyki zajmuje istotną rolę w marketingu sieciowym. Ma to również wpływ na wyszukiwanie potencjalnych możliwości rozwoju i podejmowania decyzji dotyczących ofert turystycznych.