linia do peletu 

Linia do peletu – różnice w technice granulowania

Granulowanie żużla odbywa się poprzez wylewanie strumienia żużla na obracający się bęben, gdzie żużel jest wyrzucany pionowo w górę. Powstałe kropelki żużla są chłodzone za pomocą zraszania wodą. Produkt granulowany spada na ziemię w postaci stałej i gromadzi się na ograniczonym obszarze. Mokry granulowany żużel jest następnie usuwany przez ładowarkę do obszaru magazynowego. Żużel granulowany zazwyczaj nie jest suszony na miejscu, ale pozostawiany w pryzmie w celu odprowadzenia wszelkiej zawartej wilgoci.

Klasyfikacja

Zaletą tej konstrukcji jest zdolność peletyzatora do dostosowywania się do różnych natężeń przepływu żużla, co pozwala na instalację peletyzatora bezpośrednio na końcu rynny spustowej żużla. Granulowanie żużla może nie zawsze zapewniać wymaganą zawartość szkła, a klasyfikacja żużla na podstawie gęstości jest konieczna do spełnienia specyfikacji cementu.

Nowe segregatory

Granulowanie różni się od innych technik aglomeracji tym, że sproszkowaną rudę najpierw formuje się w „zieloną” kulkę lub kulkę, która jest następnie suszona i utwardzana w oddzielnym etapie, zwykle przez ogrzewanie. Zielone granulki są wytwarzane przez połączenie wilgotnej rudy ze spoiwem i zwijanie jej w kulki za pomocą tarczy do granulowania lub bębna granulującego. Wypalone granulki są zazwyczaj wzmacniane przez rekrystalizację na granicach ziaren cząstek. Granulowanie ma następujące wymagania:

  • Granulowana ruda musi mieć wystarczająco drobny rozkład wielkości cząstek.
  • Należy dodać wystarczającą ilość wilgoci, aby ruda była wystarczająco lepka do granulowania, ale nie tak dużo, aby ruda stała się „zabłocona”.
  • Spoiwo jest wymagane do utrzymania razem ziaren cząstek przed, podczas i po wysuszeniu peletu.

Przydatność procesu

Proces granulacji jest głównym konsumentem spoiw w przemyśle rudy żelaza. Dobór odpowiedniego rodzaju spoiwa i jego dozowania ma kluczowe znaczenie dla produkcji dobrej jakości peletów za rozsądną cenę. Spoiwa spełniają dwie bardzo ważne funkcje w peletyzacji rudy żelaza:

  • Spoiwo sprawia, że wilgotna ruda jest plastyczna, dzięki czemu nasiona, które rosną w kontrolowanym tempie, zarodkują nasiona w dobrze uformowane granulki.
  • Podczas suszenia spoiwo utrzymuje razem ziarna w aglomeratach, podczas gdy woda jest usuwana i nadal wiąże je ze sobą aż do nagrzania peletki dostatecznie, aby spiekać ziarna razem.

Przydatność spoiwa zależy od tego, jak dobrze może pełnić każdą z tych funkcji, jednocześnie nie powodując zanieczyszczenia ani problemów ze spiekaniem.