Jakich błędów należy wystrzegać się przy wykonywaniu zielonych dachów? Drenaż to podstawa!

Zielony dach to niestety źródło wielu kłopotów. Stojąca w nim woda, przeciekanie dachu, a także brak wzrostu roślin to tylko niektóre z nich. Tego wszystkiego można jednak uniknąć, jeśli będziemy stosować się to istotnych wytycznych projektowania. Należy również pamiętać, jak bardzo ważny jest wybór najwyższej jakości materiałów.

Stojąca woda…

Należy zdawać sobie sprawę z tego, jak istotne są drenaże, gdyż właśnie ich brak to najczęstsza przyczyna stojącej wody. Wówczas płyny nie mają odpowiedniej przestrzeni, dla wodnego spływania do odpływu. Co więcej, duża ilość zalegającej wody w substracie, będzie źle wpływać na stan naszych roślin.

Okazuje się, że problemem może okazać się także zły wybór systemy drenażowego. Zdarza się, że niskiej wytrzymałości na obciążenia mata kubełkowa, już w fazie wykonawczej zostanie spłaszczona. W drenażu istotna jest zarówno wysokość, jak i zdolność odprowadzania wody, dlatego wiele zależy od spadku, a także powierzchni zlewni. Zanim dojdzie do jakichkolwiek prac, konieczne jest zatem to, aby sprawdzić jakie właściwości techniczne posiada dany produkt, lub jakie jest przeznaczenie materiału. Częstym błędem jest chociażby stosowanie pionowego drenażu fundamentów na zielonym dachu. Takie działanie jest zazwyczaj wynikiem pewnej niewiedzy, natomiast niektórzy wykonawcy zrobią to z premedytacją, aby jak najbardziej obniżyć koszty.

Problemem jest częste gromadzenie się wody przy samym krawężniku, czego przyczyną bywa po prostu złe osadzenie krawężnika, co w konsekwencji prowadzi do przerwania drenującej warstwy, a także odcięcia drogi odpływu wody. Istotne jest to, aby woda ze zlewni była odprowadzana bez najmniejszych przeszkód, dlatego w wypadu projektowania jakichkolwiek murków, czy chodników wokół zieleni warto mieć na uwadze to, aby rozkładać drenaż na całej powierzchni zielonego dachu. Kiedy wykorzystamy drenaż, który posiada odpowiednią wytrzymałość na ściskanie, ten będzie mógł być użyty, jako szalunek tracony, stabilizując jednocześnie za pomocą betonu różne elementy, np. krawężniki znajdujące się bezpośrednio na nim.

Często powtarzanym błędem jest również zastosowanie humusu, jako podłoża pod samą roślinność. Humus zaopatrzony jest w ilaste frakcje, a te mogą po czasie osiadać na filtracyjnej włóknienie, co powoduje często niedrożność drenażowego systemu. Rozwiązaniem są zatem specjalne mieszanki, w których znajdują się części mineralne i organiczne. Substraty, mogą być zastępowane imitacjami, a inaczej mówiąc mieszankami humusu z keramzytem bądź z piaskiem. Mieszanka i tak może nie spełniać swojej roli, dlatego bardzo ważne będzie dobranie odpowiednich proporcji torfu w substracie. Należy widzieć, że torf będzie się z czasem mineralizował i po prostu zanikał. Jako, że substrat o dużej ilości torfu dość szybko osiada, często okaże się, że rośliny mają nieodpowiednią miąższość podłoża.

Należy zadbać o drożność wpustów dachowych, aby spełniały swą funkcję podczas ulewy. Nad wpustami powinny znaleźć się kontrolne studzienki, wraz z perforowanymi przykrywkami, które podczas mrozu, będą mogły odbierać wodę z roztopów z powierzchniowego spływu.

Nieprzyjemny zapach…

Kolejne problemy z zielonymi dachami może generować zastosowanie drenaży, które nie posiadają dyfuzyjnych otworów. Mata chłonno-ochronna pod drenażem, będzie stale nasączona wodą, a jeśli nie dochodzi do wymiany gazowej, może dojść do gnilnych procesów. Nieprzyjemny zapach, powstanie także w wypadu dużej ilości organicznych części w substracie.

Brudna elewacja

Zielony dach, determinuje również wykonanie opasek żwirowych. Będzie to zatem drenaż liniowy, którego zadaniem jest odprowadzanie wody z pionowych powierzchni, co zabezpieczy je przed szkodliwym działaniem mrozu. Co więcej, opaski żwirowe sprawią też, że elewacja będzie zabezpieczona przed zabrudzeniem podczas deszczu.