Czym jest taryfa celna?

W międzynarodowym handlu od lat istnieje konieczność uiszczania opłat za możliwość przetransportowania towaru czy też sprzedawania go w danym kraju. Dziś wyewoluowało to w taryfę celną. Czym ona jest i jak jest stosowana?

Definicja taryfy celnej

Taryfa celna to nic innego jak wykaz grup towarów oraz towarów, które mają podlegać ocleniu. W skład tego wykazu zwanego taryfą celną wchodzą również stawki celne dla wszystkich znajdujących się tam towarów. To jednak nie wszystko. Taryfa celna zawiera również listę towarów, które w danym kraju nie mogą być przewożone lub z nich wywożone. Każdy towar w taryfie celnej aby być szybko zidentyfikowanym posiada ponadto swój własny kod z przypisaną do niego stawką.

Taryfa celna naturalnie jest ściśle powiązana ze stawkami celnymi. Te mają swoje typy, których najczęściej jest cztery. Występują stawki procentowe, które są liczone od wartości objętego cłem towaru, które nazywa się stawkami ad walorem. Występują stawki alternatywne, które są procentowe bądź kwotowe, w których wybiera się niższą stawkę w zależności od ustalonych granic cła. Istnieje także stawka specyficzna, w której płaci się określoną kwotę od wagi, ilości czy też jednostki towaru. Ostatnia stawka to stawka mieszana. Jest to stawka procentowa i kwotowa jednocześnie. W jej przypadku stawkę specyficzną łączy się ze stawką ad walorem.

W Polsce znajdziemy cztery rodzaje stawek celnych. Są one zależne od towaru, kraju z którego pochodzi towar i podpisanych umów międzynarodowych w zakresie handlu. Dla najbardziej uprzywilejowanych krajów, z którymi Polska ma zawarte odpowiednie umowy używa się stawki konwencyjnej. W przypadku towarów nie objętych klauzulą uprzywilejowania, a także produktów, które pochodzą z krajów rozwijających się bądź mniej rozwiniętych stosuje się stawkę autonomiczną. Stawka preferencyjna jest dla podanych krajów rozwijających i najmniej rozwiniętych. Towary z krajów, które posiadają z Polską umowę dotyczącą strefy wolnego handlu są objęte stawką obniżoną. Więcej o taryfie celnej i obowiązujących stawkach dowiedzieć się można na stronie https://rusak.pl/taryfa-celna.