Czym jest certyfikat AEO?

Odprawa celna może każdemu przedsiębiorcy utrudnić życie. Jednak nie musi zawsze tak być. Posiadanie ułatwień w zakresie odpraw celnych lub uproszczeń w procedurach przywozu, lub wywozu towaru jest możliwe. Wszystko za sprawą statusu AEO. Co musisz o nim wiedzieć?

Kiedy możesz wystąpić o posiadanie statusu AEO?

W posiadanie statusu AEO, o którym mowa może wejść każdy przedsiębiorca, którego siedziba mieści się na obszarze celnym Unii i prowadzi działalność gospodarczą, której specyfikacją działania jest, między innymi import towarów na arenie międzynarodowej. Aplikując o status AEO, możesz się starać o trzy różne jego formy: status upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych, status upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony oraz status upoważnionego w zakresie uproszczeń, a także bezpieczeństwa i ochrony.

Co musisz zrobić, aby posiadać status AEO?

Aby uzyskać status AEO przedsiębiorca musi spełniać szereg narzuconych wymogów. Wśród nich możemy wymienić między innymi brak na swoim koncie przestępstw karnoskarbowych i naruszeń przepisów prawa celnego i podatkowego, posiadanie wysokiego poziomu kontroli swoich operacji i przepływu towarów. Ważne jest również, aby przedsiębiorca był w stanie udowodnić swoją wypłacalność. Nie bez znaczenia jest również spełnianie odpowiednich standardów bezpieczeństwa i ochrony na obszarze odnoszącym się do kontroli dostępu, procesów logistycznych i procesów związanych z działaniem z określonymi rodzajami towarów.

Posiadanie statusu AEO wiąże się z licznymi przywilejami. Wśród nich możemy wymienić mniejszą kontrolę dokumentów, priorytetowe traktowanie przesyłek, jeśli zostaną poddane kontroli czy możliwość przeprowadzenia kontroli poza kolejnością. Lista zalet wynikająca z posiadania tego statusu jest znacznie dłuższa. Jeśli więc jesteś przedsiębiorcą sprowadzającym lub wysyłającym towary, warto rozważyć swoją aplikację.